Bestil elektriker
Privat
Erhverv

OHSAS 18001 CERTIFICERET

ARBEJDSMILJØPOLITIK

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Arbejdsmiljøet tillægges derfor lige så stor betydning som andre aktiviteter hos H. Helbo Hansen A/S og vi stiller samme krav til eventuelle underleverandører og handler fortrinsvis med leverandører som kan præstere en Grøn Smiley eller en arbejdsmiljøcertificering.

Systemet er opbygget som en ramme omkring en lang række af de ting, som vi allerede gør. Det betyder, at når man arbejder systematisk ud fra kravene til arbejdsmiljøcertificering, vil man samtidig kunne udnytte og synliggøre sammenhængene mellem mange af de tiltag, som allerede gøres – og dermed synliggøre de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats for at skabe sammenhæng. Vi er meget åbne omkring mål og strategier i virksomheden, især når det drejer sig om sikkerhed og trivsel.

Arbejdsmiljøpolitik:

 • være lovmedholdelige
 • gøre Helbo til en fortsat attraktiv virksomhed, både for kompetente medarbejdere og betydelige kunder
 • opfylde alle relevante kundekrav og overholde myndighedskrav
 • arbejdsmiljøpolitik skal være synlig og procedurer for efterlevelse heraf udvikles
 • iværksætte forebyggende handlinger for at imødegå eventuelle hændelser
 • projekter og opgaver skal udføres under størst mulig hensyntagen til sikkerhed og miljø
 • fortsat at sikre lavest mulige antal sygedage(helst 0) forårsaget af arbejdsulykker
 • fortsat at sikre lavest mulige antal sygedage(helst 0) forårsaget af det psykiske arbejdsmiljø (mobning)
 • at der ikke er konflikter imellem medarbejdere eller imellem medarbejdere og ledelsen
 • anvende APV katalog for at sikre risikovurdering og PSS
 • anvende systemet fremadrettet og konstruktivt således, at sikkerheden og kvaliteten optimeres i virksomheden
 • sikre implementering af arbejdsmiljøsystemet og løbende informere ændringer ud i hele organisationen
 • vedligeholde og gennemgå politikken jvf kontrolcyklus
 • overvåge og forbedre mål
 • afsætte de nødvendige ressourcer, både økonomisk og mandskabsmæssigt, til at sikre systemets indførelse og drift/forbedring/udvikling samt arbejdet i AMO
 • At medarbejderen søger skadestue, hvis han/hun er udsat for utilsigtet elektrisk stød


Arbejdsmiljø

Mulige arbejdsmiljøproblemer, som Helbo har udvalgt til bruttolisten, efter gennemgang af 3.7.5.1.

Psykiske forhold, herunder

 • dårlig omgangstone i hverdagen
 • dårlig atmosfære på møder
 • manglende opmærksomhed fra ledelsen
 • manglende opmærksomhed fra arbejdsmiljørepræsentanter
 • unødigt arbejdspres - lange dage
 • manglende registrering af hændelser/nærved
 • ændringer eller udviklinger i virksomheden som vil kunne påvirke det psykiske arbejdsmiljø

Fysiske forhold, herunder

 • dårlige arbejdsforhold(ergonomi)
 • ændringer eller udviklinger i virksomheden som vil kunne påvirke det fysiske arbejdsmiljø
 • manglende hjælpemidler
 • manglende uddannelse i almen sikkerhed, el-sikkerhed, væsker mv.
 • manglende risikoanalyser, APV og sikkerhedsrunderinger
 • manglende registrering af hændelser/nærved
 • manglende vejledninger i brug af kemikalier mv.
 • trafiksikkerhed

Lovkrav og andre krav, herunder

 • ændringer i krav til arbejdsmiljøet
 • ændringer eller udviklinger i kundekrav til arbejdsmiljøet


Vi har udvalgt følgende arbejdsmiljøproblemer til nettolisten med baggrund i, at vi fokuserer meget på arbejdsmiljøet grundet mangeårigt krav fra DONG Energy og derfor ikke mener at have væsentlige mangler i dette, men vil selvfølgelig overvåge og sikre at dette fastholdes.

Nettolisten

 • Manglende risikovurderinger og APV
 • Manglende uddannelse
 • Manglende sikkerhedsrunderinger og registrering af hændelser
 • Manglende konflikthåndtering/opmærksomhed

Vi er dog hele tiden opmærksomme på at forbedre og udvikle os samt at fastholde de gode resultater, vi har opnået.

Følgende er områder som vi løbende vil overvåge:

 • Sygefravær grundet mulige udvalgte arbejdsmiljøproblemer
 • Medarbejdere som forlader virksomheden grundet mulige udvalgte arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljømål

 • At have registreret minimum 4 nærved hændelser med tilhørende forebyggende handlinger i 2015
 • Nul(0) hændelser grundet forkert anvendelse af kemiprodukter
 • Nul(0) hændelser grundet grundet elektrisk stød
 • Nul(0) psykiske hændelser ved at gennemføre minimum 6 arbejdsmiljørunderinger i 2015
 • Nedbringe ”LTIF-tallet” Ulykke med fravær til under 6 i løbet af 2016 og fastholde 0 ulykker fra 2017
 • Nedbringe ”TRIF-tallet” Ulykke uden fravær til under 20 i løbet af 2016 og under 15 i løbet af 2017.

Ovenstående mål/præstationer/handlingsprogrammer er gældende for alle Helbo afdelinger i alle arbejdsprocesser, der følges op på AMO møder og den årlige evaluering. Håndteres i forbindelse hermed. Målene er en del af ledelsens opgaver.

Effektiv arbejdsmiljøledelse indebærer, at man beskæftiger sig systematisk med arbejdsmiljø og sørger for, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af den enkelte leders opgaver, på linie med f.eks. budgetter og planlægning af det daglige arbejde. Hos H. Helbo Hansen A/S tages der højde for arbejdsmiljøet i alle opgaver og ved alle projekter, alle ledere er instrueret i at varetage denne opgave på linie med tilsyn og kontrol af det udførte arbejde. APV katalog anvendes og skal følges. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på alle ledermøder.

Se vores OHSAS18001 certifikat her