Bestil elektriker
Privat
Erhverv

ELEFTERSYN FRA 1. MAJ 2012

HELBO HJÆLPER DIG MED AT BLIVE KLOGERE PÅ ELEFTERSYN.

Formålet med huseftersynsordningen og eleftersynsordningen er at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, og at køber får et hjælpemiddel til at vurdere ejendommens kvalitet.


FÅ ET KVALIFICERET ELEFTERSYN HOS H. HELBO HANSEN

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder. Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Helbo til at udføre dit el-eftersyn kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Helbo er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan Helbo desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Prisen for udførelse af eleftersyn ligger mellem 1577,- og 3327,- kr. Kontakt os for yderligere information på tlf. 88203040

Du kan læse mere om eleftersyn her "Eleftersyn giver dig tryghed"


HVAD ER ET ELEFTERSYN?

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Du kan klikke på www.boligejer.dk, hvor der også er råd og vejledning på området.

Og du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os, og få en uforpligtende snak, om hvordan vi kan hjælpe dig.

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

Hvis du ikke skal sælge din bolig eller bor i andelsbolig, vil vi også gerne hjælpe med at gennemgå din boligs elinstallationer, det kalder vi for et eltjek.

BESTIL ELEKTRIKER TRYK HER