Bestil elektriker
Privat
Erhverv

VI LEVERER TRYGHED

- IKKE PRODUKTER…

Hos Helbo Hansen vil vi ikke risikere, at vore kunder får et sikringsprodukt, der ikke 100 % lever op til deres forventninger, eller som medarbejderne og brugere ikke har viden til at udnytte optimalt.

Derfor begynder det gode resultat med, at vi sammen med jer analyserer jeres behov og rådgiver om de forskellige muligheder. Først herefter kommer vi med forslag til sikringsløsningen

For os er opgaven først færdig, når løsningen på alle områder lever op til det aftalte, og vi har undervist udvalgte medarbejdere i sikringsløsningens mange muligheder, og de evner problemfrit at bruge disse efter behov.

Sikringsløsningen skal skabe tryghed hos vore kunder.

Er man bekymret for at blive udsat for indbrud, tyveri, brand eller, at uvedkommende ubemærket kan komme ind på ens ejendom, mister man fokus og opmærksomheden trækkes væk fra de vigtige arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt at alle har tillid til den valgte sikringsløsning.

Vore løsninger og leverandører hører til i superligaen

 • De produkter, der indgår i vore sikringsløsninger, har vi omhyggeligt udvalgt efter disse væsentlige kvalitetskriterier:
 • Udelukkende produkter og systemer, som løbende udvikles, og som er helt på forkant med udviklingen kan komme på tale.
 • De skal være modulopbyggede for at skabe størst mulighed for fleksibilitet, og være nemme at tilpasse til individuelle kundebehov
 • Det skal være åbne systemer (open source), så vore kunder ikke bliver tvunget til at bruge os, men kun gør det, fordi de får de bedste løsninger og service hos os.
 • De skal dække bredere end andre produkter og systemer, så de kan løse flere opgaver, skabe synergi og give enklere servicering.
 • Vi skal have direkte adgang til producenternes kompetencer, knowhow og support, så vi kan løse selv den største udfordring, vi kan blive stillet over for.


10 væsentlige fordele ved af vælge Helbo Hansen A/S

 • Du får ikke bare et produkt, men en gennemtænkt sikringsløsning, som vi sammen med jer har analyseret os frem til dækker netop jeres behov. Hverken mere eller mindre.
 • Vi matcher vores kunder på teknologisk viden.
 • Kvalificeret rådgivning gennem vores detaljerede produktkendskab og store knowhow i opbygning af avancerede løsninger, der er enkle i brug.
 • Alle vore systemer et åbne. Vi vil nemlig ikke binde dig til os gennem lukkede systemer, kun gennem tilfredshed.
 • På alle vores sikringsløsninger kan du vælge mellem flere forskellige serviceaftaler, så I får den, der dækker netop jeres behov.
 • Hurtig og kompetent problemløsning via vor hotline og mobile support, og mulighed for fjernopkobling til vore kunders systemer. Det betyder effektiv førstehåndsservice og store besparelser i serviceomkostninger.
 • Hvis vi ikke kan indfri kundens behov 100%, siger vi hellere nej tak til et samarbejde, som parterne vil være mindre tilfredse med.
 • En sikringsløsning fra Helbo Hansen kan ses på bundlinjen, takket være lavere driftsomkostninger via enklere servicering, færre servicebesøg og få fejlalarmer samt måske også forsikringsrabatter, mindre svind og større arbejdsglæde.
 • For os er opgaven først løst, når systemet lever op til det aftalte niveau, og jeres medarbejdere er fortrolige med brugen via vores effektive instruktion og undervisning.
 • Helbo Hansen A/S er kvalitetscertificeret iht. ISO 9001-2008. Desuden er sikringsafdelingen af Sikkerhedsbranchen. Den Danske brancheforening for sikringsvirksomheder certificeret iht. ISO9001 på alarmsystemer og videoovervågning. Vi er desuden registreret hos Forsikring & Pension som autoriseret installatør af alarmer og videoovervågning.